Chi tiết

Thông báo an toàn giao thông trường Đại Học Chu Văn An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN                                                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 138/TB-ĐHCVA                                                                                                                                                                    Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Công văn số 186/KH-BGDĐT ngày 28/02/2022 về Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nhà trường thông báo, quán triệt tới sinh viên, nhất là sinh viên chính quy đang học tại trường những nội dung sau:

1. Về an toàn đường bộ: Sinh viên phải nắm vững các quy định về an toàn giao thông như: Tín hiệu đường bộ, hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông như: an toàn đi bộ, an toàn khi điều khiển xe đạp điện. Sinh viên điều khiển xe gắn máy, xe mô tô phải từ đủ 18 tuổi, có Giấy phép lái xe, khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng tốc độ cho phép, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách nhằm hạn chế tai nạn xảy ra; đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không được điều khiển phương tiện giao thông Ngoài ra, sinh viên vẫn phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tham gia giao thông.

2. Về an toàn đường sắt: Sinh viên khi đi đường sắt, tuyệt đối không được đu bám, đứng ngồi hai bên thành toa xe, đầu máy, nơi nối giữa các toa xe, đầu máy; mở cửa lên, xuống tàu, đưa đầu, tay chân và các vật khác ra ngoài thành to axe khi tàu đang chạy; đi, đứng, nằm, ngồi trên đường sắt; ném đất đá hoặc các vật dụng khác lên tàu.

3. Về an toàn đường thủy: Sinh viên khi tham gia đường thủy mặc áo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh; chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Không đi giã ngoại vào mùa mưa lũ, vùng nguy hiểm… để đảm bảo an toàn trong phòng, chống đuối nước.

4. Sinh viên vi phạm Luật giao thông, ngoài việc bị xử phạt hành chính của cơ quan chức năng, tùy theo mức độ vi phạm, sinh viên còn xử lý kỷ luật theo Quy chế của Trường

Nơi nhận:

 

- Sinh viên (để thực hiện);

- Phòng QLSV (để theo dõi sv);

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

 - Lưu: VT, QLSV.KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Trần Đình Nhã