THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC
Đợt 1 Học kỳ 1 Năm học 2022-2023
Hệ đào tạoKhóa họcKhoaThời gian đăng ký đợt 1Thời gian đăng ký đợt 2
Đào tạo chính quy (CQ)2022Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Kỹ thuật điệnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Kỹ thuật xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Luật kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo chính quy (CQ)2022Tài chính - Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Công nghệ thông tinĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Kế toánĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Kiến trúcĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Kỹ thuật điệnĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Kỹ thuật xây dựngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Luật kinh tếĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Ngôn ngữ AnhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Quản trị kinh doanhĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1! 
Đào tạo từ xa (KCQ-ĐTTX)2022Tài chính - Ngân hàngĐã hết thời gian đăng ký của đợt 1!