Chi tiết

Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN                                                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149 /TB - ĐHCVA                                                                                                                                                                     Hưng Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2022

                                                                                                                                                THÔNG BÁO

Về việc hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong

vì tai nạn giao thông”

 

Thực hiện Công văn số 5859/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 08/11/2022 về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 2270/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 08/11/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên;

Nhà trường thông báo tới sinh viên, nhất là sinh viên chính quy đang học tại Trường; cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường những nội dung sau:

1. Nhắc nhở sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông, xây dựng thói quen văn hóa giao thông an toàn trên tất cả các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, cụ thể:

        - Đã uống rượu, bia thì tuyệt đối không được điều khiển phương tiện giao thông;

        - Không phóng nhanh, vượt ẩu;

        - Thắt dây an toàn trên ô tô;

        - Không sử dụng điện thoại khi lái xe;

        - Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện;

        - Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn;

        - Bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người thạm gia giao thông.

2. Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”

a) Tình hình tai nạn giao thông

Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông, chủ yếu ở độ tuổi 15-27 tuổi;

Tại Việt Nam, trong những năm qua tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 9212 vụ tại nạn gia thông, 5221 người bị cướp đi sinh mạng sống và gần 4000 người bị thương tật. Điều này ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh đất nước, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác.

b) Thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, cụ thể:

- Mỗi sinh viên, giảng viên, nhân viên của Trường hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông văn minh, lanh mạnh.

- Mỗi cá nhân là tấm gương mẫu mực về thực thi quy định về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em, phụ nữ mang thai và người già (những đối tượng dễ bị tổn thương). Hãy vì những niềm thương sót, những mất mát của các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông để hành động cho sự an toàn của những người đang sống!.

c). Lễ tưởng niện các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức vào đầu giờ học/giờ làm và giờ tan học/tan làm trong 01 tuần (từ 14/11-20/11). Tất cả sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Chu Văn An dành 01 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

3. Sinh viên vi phạm Luật giao thông, ngoài việc bị xử phạt hành chính của cơ quan chức năng, tùy theo mức độ vi phạm, sinh viên còn xử lý kỷ luật theo Quy chế của Trường

 

Nơi nhận:

 

- Sinh viên (để thực hiện);

- Phòng QLSV (để theo dõi sv);

- Các đơn vị thuộc Trường (để thực hiện) ;

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu: VT, QLSV

                                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                       (đã ký)

 

                                                                                                                     PGS.TS. Trần Đình Nhã