Chi tiết

Cuộc thi Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V

Thực hiện Quyết định số 3852/QĐ-BGDVĐT ngày 25/11/2022 về việc ban hành thể lệ cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần V (SV- STARUP LẦN V) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nhà trường thông báo tới sinh viên đang học tại trường Đại Học Chu Văn An.

Sinh viên xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1S30L3r81f-Ih5MjrhjOOV9ZRUk5AO_nc/view?usp=sharing